Hjem >> Hjem >> Vedtekter
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS FeedPinterest
Vedtekter Skriv ut E-post

VETÆKTE
førr
Sinnsykt Bra Alternativ
Vetadd på årsmøte 3.septæmber 2005

§ 1 Førrmål

SBA har som førrmål å samle spællfolk,
sangera, dansera å andre intresserte førr å
dørke å ta vare på di nornårske tradisjonan
i spæll, sang og dans.


§ 2 Ka ska lage gjere?

Lage skal årnne te samlinge å arrangsjere tura te
festivala me spæll, sang å dans, drive opplæringsarbei
å ta opp spørsmål som kan fræmme folkemusikk-
å dansearbeide, særli nordpå.


§ 3 Tellknøtning

Lage og lagsmedlæmman ska være medlæmma i Landslage
førr Spællmenn. Lage vil tellstræbe et nært
samarbei me Folkemusikk Nor, Kalåttspæll å folkemusikkpøbben
i Tromsø. Lage vil åsså søke samarbei
me andre årganisasjona som hell på med folkemusikk
å folkedans i Nor-Nårge.


§ 4 Styre
Styre ska være sammensatt av høvedsmann å fire
faste roera. Høvedsmann bi’ vællt av årsmøte
førr ett år av gangen. Roeran bi’ vællt
førr to år, sånn at to av dæm e på
valg kvært år. De ska dessutn vælges to skårunga
te’ styre å en revisor førr ett år.
Styre konstituere sæ sjøl.

§ 5 Årsmøte

Årsmøte ska avhålles kvært år medtvinters.
Alle sakern som ska avgjeres her, må være ført
opp på sakslesta.

Sakslesta må gjæres kjent førr medlemman gjønna
ruinnskriv seinast to vekke førr møte bi’
holdt. Framlægg te’ sake på årsmøte
må være hoss styre minst tre vekke førr møte,
å dato førr årsmøte må være
kunngjort førr medlemman i goo tid førr dennan frestn.
Alle som har betalt medlemspænga tell lage inneværannes
år, har stæmmerætt på årsmøte.
Årsmøte gokjenne framlægg te’ årsmelling
fra styre og rægnskap førr siste rægnskapsår.
Vidre vetar årsmøte arbeidsprogram førr det
kommannes åre, og medlemspænga førr næste
år. Årsmøte sætt kvært år
ne ei valgnæmd på tre medlæmma som i goo ti
førr næste årsmøte, kjæm me fårrslag
te’ færske tellitsfolk i lage.§ 6 Ækstraårdinært årsmøte

De ska holdes ækstraårdinært årsmøte
vess ett flertall i styre finn ut at en spesiell sitvasjon gjær
det nødvendi, eller vess minst en tredjedel av medlæmman
kræve de.


§ 7 Oppløysing

Lage kan bære oppløyses av årsmøte me
minst tre fjæredels flertall, og ikkje vess minst fæm
medlæmma går imot de. Vess lage bi’ oppløyst,
og ikkje innen ti år tar opp igjæn arbeie på
samme grunnlage som tidliarre, kan Landslage førr Spælmenn
avgjere korsn lage sine handfaste verdia ska tas vare på
å eventuellt brukes i distrikte te’ førrmål
lage har arbeidd førr.

 
Sinnsykt Bra Alternativ